Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Kalendář akcí

18. 10. se vybraní chlapci ze 7. - 9. ročníku zúčastnili v Pardubicích turnaje v malé kopané na umělé trávě.

22.9. se v Chrudimi na ploché dráze konala soutěž v přespolním běhu na 1500 m.

12.9.  pořádá škola projektový den „Znáš své okolí?“. Žáci se svými třídními učiteli navštíví okolní zajímavosti.  

1. a 2. třída

3. – 5. třída

6. a 8. třída

7. třída

9. třída

1.9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Do školy nastoupilo 19 nových prvňáčků. (foto)
 

 


Důležité informace pro rodiče: 

 

Omlouvání žáků

rodiče jsou povinni nahlásit do školy důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku nepřítomnosti. Omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka. Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, školského zákona, v platném znění a ze školního řádu.

 

Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou využít počítač umístěný v knihovně v  přízemí školy.Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0605  Jazyková gramotnost učitelů i žáků


Projekt č. CZ.1. 07/1.1.00/57.1100  Rozvoj manuální zručnosti žáků