b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Aktuálně ze života školy

 


!!! Důležité informace pro rodiče !!!

Škola volá...


Z důvodu vyššího zabezpečení systému dojde ve středu 25. září 2019 od 11:00 hodin ke krátkodobému odpojení funkčnosti elektronické žákovské knížky. Během odstávky musí být zároveň pro rodiče vygenerovány nové přístupové údaje do elektronické žákovské knížky (staré loginy přestanou fungovat) a zároveň budou vygenerovány i přístupové údaje pro žáky.

Nové přístupové informace dostanete na třídní schůzce, která se koná téhož dne od 15:30 hodin.

Děkujeme za pochopení.


Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka

nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti.

Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  

ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické 

žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli

doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka,

tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, 

Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.
Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků
elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo
 ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek.