Expandmenu Shrunk


Zaměstnanci

  Vedení školy  
ředitelka Ing. Jitka Holasová holasova.j@zsprachovice.cz
zástupkyně Mgr. Alena Machová machova.a@zsprachovice.cz
vých. por. Mgr. Iva Strmisková strmiskova.i@zsprachovice.cz
  TŘÍDNÍ UČITELÉ  
1. třída Mgr. Stanislav Levinský levinsky.s@zsprachovice.cz
2. třída Bc. Vendula Beránková berankova.v@zsprachovice.cz
3. třída Mgr. Eliška Ptáčníková ptacnikova.e@zsprachovice.cz
4. třída Mgr. Jiří Ptáčník ptacnik.j@zsprachovice.cz
5. třída Mgr. Iva Strmisková strmiskova.i@zsprachovice.cz
6. třída Petra Janatová janatova.p@zsprachovice.cz
7. třída Mgr. Olga Havlíková havlikova.o@zsprachovice.cz
8. třída Mgr.Petra Vojtová vojtova.p@zsprachovice.cz
9. třída Mgr. Jitka Horynová novotna.j@zsprachovice.cz
  Mgr. Josef Řezáč rezac.j@zsprachovice.cz
  Mgr. Milan Machač  ucitel.machac@gmail.com 
  Petra Tuzová Dis.  
  Školní družina  
vychovatelka Mária Dostálová zskola111@seznam.cz
  VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY  
  Šárka Šmejdová  
  ŠKOLNÍ JÍDELNA  
kuchařka Ludmila Ferencová  
kuchařka Jana Bernáthová  
  ŠKOLNÍK  
  Roman Pouč  
  UKLIZEČKY  
  Irena Ipserová  
  Monika Hrdličková  


Comments are closed.