Škola


b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

ee
sx

 

 
Kalendář akcí


STARŠÍ ZPRÁVY29.6.

-proběhlo na obecním úřadě slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku.

27.6.

si žáci naší školy zpestřili konec školního roku sportovním dnem.

23.6.
Ve školní družině se uskutečnilo nocování dětí.

21.6.
Proběhl tradiční fotbalový turnaj družstev žáků 1. stupně.

7.6
.
 se žáci šestého ročníku společně s vybranými žáky sedmého ročníku zúčastnili výletu do Prahy.

31.5.

Žáci prvního stupně navštívili ZOO Jihlava.

22.5.
-
jsme s první třídou otevřeli další projekt na téma ZOO

18.5.
- se v páté třídě konalprojektový den na téma
"Člověk"


4.5.

– se žáci všech tříd naší školy se zúčastnili jarního úklidu v obci. Všichni se snažili, aby naše okolí bylo čisté. Prvotně stanovený termín úklidu nám překazilo deštivé počasí. 

20.4.
-se žáci 6. ročníku společně s vybranými žáky 7. ročníku zúčastnili akce Den Země, která byla pořádána firmou Cemex

19.4.

-proběhl v naší škole projektový den POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI ve spolupráci se SŠZS Chrudim


12.4.

 -zažili žáci 1.st. před VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ.


11.4.
se na pietním území Ležáky konal Memoriál Josefa Šťulíka.

5.4.
se zástupci osmé a deváté třídy zúčastnili dovednostní soutěže pořádané SOU a SOŠ Třemošnice4.4.

-proběhl ve škole zápis do 1. třídy.


15.3.

- se ve škole konalo hudební vystoupení.1.3.

- se školní družina proměnila v rejdiště pirátu, princezen, rytířů, čarodějů a dalších pohádkových postav.

 


15.2.
-  se konalo školní kolo soutěže v recitaci, kterése zúčasníla víc než třetina všech žáků naší školy (38 žáků).

10. 2. 
– pátek, který naši žáci prožili kulturně. „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové opět nezklamalo!

8. 2.
 - se všichni žáci 1. st. zúčastnili projektového dne „Zdraví na talíři“.  

7.2.
-  se 9. třída zúčastnila TECHNOhrátek na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém v Třemošnici

2.2.
 -  proběhlo Divadelní představení školníhodivadelního kroužku pro žáky školy a 7.2.pro veřejnost v KD.   

leden

V měsíci lednu ŠD naplno využívala vhodného počasí k zimním radovánkám.

30.1.

-  v mrazivém a slunečném dopoledni se žáci 2. třídy vydali ke krmelci u rybníku Habřinka.

 

17.1.
-  proběhlo v Chrudimi okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili i dva zástupci naší školy

18.1.
 – „Člověče, zachraň se!“ – akce, která proběhla na naší škole (pro 2. – 6. tř.) pod vedením příslušníků HZS Pardubického kraje se sídlem v Chrudimi. 
Aktuálně ze života školy

 


Důležité informace pro rodiče: !!!! HURÁ PRÁZDNINY  !!!!


Omlouvání žáků

Zákonní zástupci žáka jsou dle par.50 zákona č. 561/2004 Sb. tzv. Školského zákona povinni nahlásit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku jeho nepřítomnosti. Pokud tak nekonají, škola má povinnost jejich  porušování zákona  ohlásit  OSPOD. Následná písemná omluvenka  v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu  musí být třídnímu učiteli doručena  do 7 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka, tedy od jeho nástupu do školy.

 Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. 

Tato povinnost opět vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, Školského zákona, 

v platném znění a ze školního řádu.


Elektronická žákovská knížka

Škola používá pro sdělování informací o prospěchu a chování žáků elektronickou žákovskou knížku. Každý rodič získává své originální heslo ke vstupu. Odkaz pro vstup je na horní liště webových stránek. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, mohou využít počítač umístěný v knihovně v  přízemí školy.   

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0605  Jazyková gramotnost učitelů i žáků


Projekt č. CZ.1. 07/1.1.00/57.1100  Rozvoj manuální zručnosti žáků