Aktuálně ze života školy

úvod

 

 

 

Dne  22.3. 2016  ve škole probíhali velikonoční dílničky. Co si pod tím představit?

Všichni vyučující si vymysleli a připravili tvorbu nějakého velikonočního dekorativního předmětu.  Zajistili levný výrobní materiál nebo doma vyfukovali a vyfukovali vajíčka pro různé druhy zdobení, někdo napekl perníčky k zdobení, někdo zase nařezal pruty na pletení pomlázek. S pomocí některých žáků pak umožnili malým i velkým návštěvníkům, aby si sami něco hezkého k velikonocům sami vyrobili. 


!! Bud oucím  prvňáčkům!!

……a proč právě volba naší školy je ta pravá????....

!!  Naše dítě školákem  !!

 Informace pro prvňáčky a jejich rodiče      


Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro šk. rok  2016/2017

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0605  Jazyková gramotnost učitelů i žáků


 Projekt č. CZ.1. 07/1.1.00/57.1100  Rozvoj manuální zručnosti žáků

krasne-velikonoce[1]  

 


 

Elektronická žákovská knížka

 

Kalendář akcí  - DUBEN

5.4. v ranních hodinách sledovali a kontrolovali členové obvodního oddělení Policie z Heřmanova Městce chování žáků na přechodech pro chodce a místních komunikacích. Poté následovalo ve škole zhodnocení . Všem žákům připomněli některé zásady správného chování pro chodce, cyklisty a mladé motorkáře. U starších žáků také hovořili o zákazu požívání alkoholu , cigaret a drog, o rušení nočního klidu a ochraně veřejného majetku.

23. 3. se mohli žáci 1. – 6. třídy na základě prezentace  seznámit jak se žije v daleké africké Namibii.

Miniprojekt  MĚSTO Z KRABIČEK

Žáci 4. a 5. třídy si v hodinách praktických činností v měsíci únoru vyrobili město z krabiček. Pracovali ve skupinách.

Plánování a samotná práce jim zabrala 3 vyučovací hodiny.    (více zde)

2.3. se v 15,00 otevřely dveře školy pro žáky, sourozence, rodiče a přátele školy. Probíhaly zde velikonoční dílničky. Zájemci si vytvořili různé velikonoční dekorace.  Splečně prožili hezké předvelikonoční odpoledne.

16.3.
do školní družiny zavítali maminky a jeden tatínek.  Proběhlo zde totiž  "Velikonoční korálkování maminek. Vyzkoušeli si okorálkovat vajíčko, kuřátko, nebo kombinovanou korálkovou dekoraci. Všichni společně jsme strávili příjemné odpoledne.

11. 3.. 2016 navštívili naši školu členové Policie ČR z Heřmanova Městce. S žáky 1. a 2. třídy hovořili o chování účastníků silničního provozu, zopakovali základní dopravní značky a situace na křižovatkách, seznámili s výstrojí a pravidly nutnými pro osobní bezpečí.

Žáci byli aktivní a dobře spolupracovali během celé besedy.


9. 3. 2016
se úspěšní vybraní žáci (3 žáci 2.st.) zúčastnili okresního kola recitační soutěže v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi (8. 3. – neúčast ml. žáků z důvodu veliké nepřízně počasí, autobus.spoj zrušen). Celou přehlídku zahajovalo vystoupení recitačního tria Adéla – Roman – Adina z naší školy, které odborná porota rozhodně doporučila k vystoupení v krajské přehlídce ve Svitavách (16. – 18.4.).


2.3.
Žáci 3.ročníku v rámci hodiny praktických činností navštívili nově vybavené školní dílny. Zde si vyzkoušeli práci  se stavebnicí Merkur.  Vzhledem k časovým možnostem si žáci vyzkoušeli pouze

nejjednodušší  montáže podle návodu. Na jejich práci se můžete podívat na přiložených fotografiích.
18. 2. se uskutečnilo v naší škole školní kolo soutěže v recitaci.
16.2. 2015 se osmá a devátá třída účastnila zajímavé přednášky na ožehavé téma poruchy přijmu potravin.
16.2. 2016 -  Život v době lovců mamutů -projekt 4. třídy.
11. 2. 2015 se dvě žákyně naší školy Karolína Alinčová a Eliška Doležalová zúčastnily okresního kola olympiády v anglickém jazyce.
9. 2. opakovaně navštívili naši školu herci Divadélka pro školy z Hradce Králové
22.12. Taneční maraton a "Výstup na Sněžku"
Čtenářská kavárna - 4. třída,5. třída
Projekt Vcítění - 4.třída
6.12. Vánoční jarmark
4.12 - Dopis Ježiškovi
4.12. - projektový den, Mikuláš a čerti
16.11. - projektový den 
 25. října jsme jeli na týdenní zájezd do Velké Británie. 
30.9. se všechny třídy vypravily na zajímavá místa v okolí školy. ........

 

Aktuality

Konzultační hodiny pro žáky 

Alergeny

Školní jídelna má od 13. 12. 2014 ......